Społeczne funkcjonowanie polskich konwertytek na islam


Szanowna Pani!

 

Od ubiegłego roku realizujemy projekt badawczy Kontestowana tożsamość: społeczne funkcjonowanie konwertytek na islam. Jednym z jego elementów jest niniejsze badanie. Mamy nadzieję, że dzięki niemu poznamy opinie, postawy i życie Polek, które stały się muzułmankami.

Aby nasze badanie dało jak najpełniejszy obraz, zwracamy się z uprzejmą prośbą o poświęcenie około 27 minut na wypełnienie niniejszego kwestionariusza. Odpowiedzi są anonimowe i będą wykorzystane wyłącznie do celów naukowych. Kwestionariusz składa się z 53 pytań podzielonych na 7 bloków tematycznych.

Jeżeli jest Pani zainteresowana wynikami naszych badań, zapraszamy do kontaktu.

 

prof. SGH dr hab. Katarzyna Górak-Sosnowska, dr Beata Abdallah-Krzepkowska, dr Joanna Krotofil, dr Anna Piela i mgr Monika Ben Mrad

 

Ankieta składa się z 53 pytań.